Logo

Tron och Läran

Grunden för vår tro är Bibeln och den lutherska bekännelsen. Det centrala är predikan om Kristi lidande, död och uppståndelse samt hur en människa kan finna den nåderike Guden, alltså hur Gud rättfärdiggör en människa.

I den gammallaestadianska rörelsen lär man att det är den Helige Ande som verkställer rättfärdiggörandet genom evangeliet. En människa blir rättfärdig endast av tro, nåd och genom Kristi förtjänst.

Gud rättfärdiggör en syndig människa i församlingen. Till församlingen och dess medlemmar har Jesus gett försoningens ämbete. Evangeliets ämbete är den Helige Andes ämbete. Hans egna använder denna fullmakt. När de förkunnar evangelium för hela skapelsen, förkunnar de också syndaförlösning. Därigenom förkunnas i Jesu namn och blod, alla synder förlåtna för en syndig människa.

Tron är Guds gåva. Gud har gett trons gåva till alla människor som föds till världen.

Dopet är det heliga samvetets förbund med Gud. I dopet stärks barnets tro och barnet lyfts in i församlingens omvårdnad. En människa som fallit bort från dopets nådeförbund kan få tillbaka trons gåva genom bättring.

Bättringen är en sinnesförändring. Dit hör att man ångrar sig och lider för syndens skull, men också att man får sina synder förlåtna i evangeliet, syndaförlösningen. Förlåtelsen är evangeliets kärna.

Nattvarden har instiftats till en minnesmåltid av Jesus. Den är avsedd att stärka tron hos den troende.

Guds rike kan enligt Jesu undervisning hittas på jorden. På jorden är det ett nåderike och i himlen ärans rike. Guds församling är enat i fråga om tron, läran och kärleken.

Senaste händelser